Eerste case: Van de week heeft mijnheer Wiebes zijn plannen bekend gemaakt voor de nieuwe regeling voor de zonnepanelen. Het  leidende begrip daarbij is "terugverdienen van de kosten". Hij wil door een soberder regeling (die ook nog wat bijkomende haken en ogen heeft, maar dat terzijde) de terugverdientijd van zonnepanelen verlengen en daarmee het procentuele rendement reduceren. Bij mijn weten heb ik alleen subsidie op de aanschaf gekregen doordat ik de BTW mocht terugvragen. Vervolgens lever ik de stroom die ik niet zelf nodig heb aan het net (lees: de leverancier) die me daarvoor geld betaalt. De kosten van de levering (een hoger tarief) en de opbrengsten (een lager tarief) worden met elkaar verrekend, "gesaldeerd". Nu lijkt het er op dat de overheid (met als zegsman Mr Wiebes) deze verrekening subsidieert. Dus ik lever de provider stroom (laag tarief), die doorverkocht wordt aan andere gebruikers (hoog tarief) en de staat betaalt de provider nogmaals, dus dubbel winst voor de energieleverancier lijkt het. Kan iemand mij zeggen of dit waar is? 

Tweede case: ik ben ook om principiële redenen overgegaan op panelen. Geen schadelijke uitstoot voor het opwekken van stroom, geen gebruik van beperkte en kostbare natuurlijke grondstoffen. Dit wordt door Mr Wiebes in het geheel niet genoemd. Is hem hierbij één van zijn twee petten (Economie en Klimaat) over de ogen gezakt? Prevaleert de economie in de vorm van druk door de energiereuzen boven daadwerkelijke pogingen de wereld te vergroenen?

Iemand?

Weergaven: 206

Opmerking

Je moet lid zijn van Energie Community om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van de community van Energie Community

Reactie van Paul op 22 Juni 2018 op 14.40

Ik ga er nog één ding over zeggen. Uit de vorige twee bijdragen lees ik een overwegend gevoel dat onze overheid het klimaatprobleem voor ons moet oplossen. Een beetje snel graag, en transparant, en met heldere procedures en overleg andere mooie toverwoorden. 

Nou, geleuterd wordt er volop. Het gekakel van de fossiele industrie aan een klimaattafel (WFT?) , over dat er overheidsgeld moet komen om CO2 afvangst rendabel te maken zodat de Shells van deze wereld nog tientallen jaren gas en olie kunnen verkopen: tenenkrommend in het kwadraat. Het geleuter van de luchtvaartindustrie dat een belasting op tickets niet werkt en dat er onverwijld een heel vliegveld bij moet komen bij Lelystad, en o ja, Schiphol moet natuurlijk kunnen groeien boven de 500000 vluchten: compleet losgezongen van de realiteit.

Die realiteit is namelijk dat we op dit moment meer CO2 produceren dan ooit. Met al onze mooie zonnepanelen, windmolens, initiatieven, kennis, verhalen en beloftes: het wordt alleen maar erger. Elk jaar.

Niemand van ons (en daar hoor ik zelf ook bij) is bereid om nu de stappen te zetten die nodig zijn. Je energieverbruik minimaal door 10 delen. Niet meer vliegen. Fors snijden in het aantal autokilometers. Niet elke paar jaar een nieuwe telefoon/laptop/tv/whatever gadget. Minder kinderen krijgen. Minder eten. En al helemaal geen vlees meer. Het opheffen van de belachelijk scheve verdeling van rijkdom over deze planeet.

Ja, morgen, volgend jaar, over 3 jaar, of in 2030, dan gaan we het anders doen. Dan wordt het beter. Maar nu ons gedrag aanpassen is een brug te ver. En dat is niet gek, want heel menselijk. Onze hersens zijn eenvoudig niet geëvolueerd  om dit soort problemen te tackelen. Te groot, te veel afstand tussen oorzaak en gevolg, te weinig concreet. Er is een mooi boek over geschreven: Don't Even Think About It: Why Our Brains Are Wired to Ignore Climate Change.

En dan kun je natuurlijk naar de overheid kijken voor een oplossing, maar die overheid, dat zijn we zelf. Die zit er, gekozen, namens ons. En omdat wij helemaal niks willen weten van minder en zuiniger en krimp wil onze overheid daar ook niks van weten. 

Dus nee, het klimaat redden gaat echt niet lukken. Ik waag me aan de voorspelling dat we voorlopig lekker doormodderen, klagend over hoe oneerlijk het allemaal wel niet is, ruziënd over mogelijke oplossingen en over wie wat wanneer moet doen, laten en betalen.  Paneeltje hier, windmolentje daar, warmtepompje erbij, tot we er op een gegeven moment achter komen dat we het tipping point al een tijdje voorbij zijn. En dan is er simpelweg niets meer aan te doen. Exit Homo Sapiens.

Prettig weekend!

Reactie van Johan Vromans op 22 Juni 2018 op 14.36

Onze overheid heeft geen visie op dit gebied en loopt uitsluitend achter ad-hoc adviezen van onderzoekers en lobbyisten aan. Lees bv. het stuk van Martin Sommer in de Volkskrant van vandaag.
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/kijk-uit-voor-politici-die...

De stap om de gaskraan dicht te draaien is niet gezet naar aanleiding van protesten van groningers en of aarbevingen, maar op het moment dat dat (de energiemaatschappijen?) zo uitkwam. Daarom moest Kamp de bal afhouden en kon een nieuwe minister ineens zeggen dat de kraan dicht ging.

Maar wat steeds uit het oog wordt verloren is dat we met deze maatregelen de wereld niet redden. De opwarming wordt iets afgeremd, waardoor bewoonde gebieden enkele jaren later zullen overstromen. Nog nooit was "na ons de zondvloed" zo toepasselijk.

Alleen een wereldwijde consensus en aanpak kan iets uitrichten. Druppels op gloeiende platen niet. Alle maatregelen die onze overheid nu voorstelt zijn er ten behoeve van economisch gewin en niet voor het welzijn van de wereld. De behoefte aan transparantie in de beleidsvoering is, zoals gezegd, nijpend.

Reactie van Pjotter hmeer op 22 Juni 2018 op 13.53

Info van: https://www.standaard.be/cnt/dmf20151008_01909397

Wereldwijd is er een CO2 uitstoot: van 34.250 miljoen ton. Nederland doet 165 miljoen ton ofwel 0.004% ofwel een druppel op een gloeiende plaat. Nederland is vaak het braafste jongetje van de klas wel geven we vaak het goede voorbeeld maar plaats alles in een goed perspectief.

Reactie van Pjotter hmeer op 22 Juni 2018 op 13.25

@Mark, als eerste welkom op de community. Ja je hebt een punt betreft vertroebeling ik maak me hier soms ook schuldig aan. Dat komt voornamelijk omdat we met meerdere personen ons ongenoegen uitspreken of ons gelijk willen halen en daardoor nog wel eens van hak op de tak springen ook nu ga ik dat even doen.

Het puntje: "vervuiling van het milieu" ik weet niet of je de laatste docu  van National Geographic heb gezien, NEE koop dan eens “Planeet Plastic” het themanummer van National Geographic deze maand  daar worden we zeker niet vrolijk van. Beschouwd genomen zal daar net zoveel geld naar toe moeten alsmede de energie-transitie die ze voor ogen hebben. Op voorhand weten we al dat dit niet zal gaan gebeuren omdat “plastic soep” niet zichtbaar is en de oceanen geen grenzen kent. Maar dat hier prioriteit aan moet worden gegeven staat als een paal boven water.

De energie transitie daar kunnen we nu heel kort over zijn de kranten en ander nieuws beginnen deze week al over elkaar heen te rollen en wijzen elkaar op de problemen die zich voor kunnen gaan doen. Glas en Tuinbouw, Industrie,  monumentale panden, Woningbouw verenigingen, huisbazen, Salderen. Iedereen heeft wel zijn eigen zegje en ervaringen. Belangrijke vraag heeft het huidige stroom-netwerk in Nederland wel voldoende capaciteit om de reductie op gas in een versneld tempo te kunnen  opvangen of krijgen we straks meer situaties waardoor bijvoorbeeld Schiphol zonder stroom komt te zitten. Zijn de netwerkbeheerders op tijd om zwakke schakels te vernieuwen enz enz. Veel mensen verwachten dat deze situaties vooraf worden onderzocht zodat we niet weer een project krijgen waarvan we achteraf weten dat ze gedoemd zijn tot mislukken zoals de hoge snelheidstrein tussen Amsterdam en Parijs of de spoorlijn tussen Rotterdam en de Duitse grens. Dit soort projecten kosten miljarden. Daarom mogen wij als burger verwachten dat er een gedegen onderzoek komt dat is namelijk wat de industrie altijd al verwacht.

We wachten af en een goed weekend iedereen.

Reactie van Mark den Hertog op 22 Juni 2018 op 12.43

Ik heb eens even de commentaren doorgelezen op het door mij geposte berichtje en word daar niet vrolijker van. Wat je ziet gebeuren is een vertroebeling door de reacties op het detail. En juist dat is de zwakte van de gebruikers tegenover de overheid en de energiemaatschappijen. De grote lijk is volgens mij als volgt. 

Het uitgangspunt is: de aarde loopt letterlijk leeg qua energiebronnen als olie, gas en steenkool

Het bijkomend probleem is de vervuiling van het milieu door de verwerking (verbranding) van de grondstoffen om energie op te wekken.

Dat is een probleem dat ons allen aangaat, dus dient de instantie die in een democratie ons allen vertegenwoordigt, onze regering, ons aller belastinggeld te gebruiken om nieuwe wegen te vinden.

En die regering dient dat te doen met een voor ieder navolgbare weergave van de gevolgde rocedure. De voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden uitgezet in rendement, tijd en geld. En tevens helder te zijn over de consequenties voor de structuur die de oude manier van energie productie tot gevolg heeft gehad. Wat betekent het voor het net, wat betekent het voor de energie producenten. Want de miljarden die zijn geïnvesteerd  in de winning van olie en gas, het opwekken van stroom en de distributie daarvan, het raffineren van grondstoffen om ze geschikt te maken voor gebruik en ga zo maar door, die miljarden kunnen niet in korte tijd worden afgeschreven. Dat zou leiden tot een desastreuze ontwrichting van de economie. Kortom politiek en er aan verwante spreekbuizen: hou op met verstoppertje spelen, met de billen bloot en presenteer het complete plaatje. We hebben het goed en dat willen we graag zo houden. Nu reserveren en straks investeren in een goed alternatief is de boodschap!

Reactie van Pjotter hmeer op 21 Juni 2018 op 19.57

@Paul, ter afsluiting, vandaag op teletekst 104 "Industrie nog ver van CO2 - akkoord"

grote bedrijven verwachten geen akkoord om voor 10 juli afspraken te maken, lijkt kansloos.

bedrijven willen meer garanties van de overheid. Dus meer transparantie. Ook verwijten milieubewegingen  Shell niet echt met duurzame plannen te komen. Dus wat gaat er uiteindelijk gebeuren uitstel. Ik verwacht van de zomer een duidelijk plan en als die goed in elkaar steekt hoor je ons niet klagen. Maar het wrijft hier aan alle kanten.

nogmaals we wachten af.

Reactie van Paul op 21 Juni 2018 op 9.48

@Jan

Dat ben ik met je eens. Ik denk dat we alleen van mening verschillen of we die investering wel of niet terugzien. Volgens mij is dat voor de gemiddelde panelenbezitter geen enkel probleem.

@Pjotter

Ik zeg zeker niet dat je moet verkassen. We wonen tenslotte zowat in het fijnste land van de wereld (volgens allerlei onderzoeken) en dat gun ik iedereen. Ik zeg wel dat je wat meer realistisch naar de feiten moet kijken.

Ik durf te beweren dat het hebben van zonnepanelen in Nederland je geen geld kost. Met of zonder subsidie. De discussie hier gaat niet over of panelen 'uit' kunnen, maar over de vraag hoeveel geld die panelen je opleveren. En dat vind ik bizar. Want waarom zou de overheid ons moeten betalen voor het hebben van zonnepanelen? Het kleine beetje CO2 dat we er netto mee besparen valt volkomen weg tegen de enorme hoeveelheden CO2 die we zouden moeten besparen. Hoe meer particuliere zonnepanelen, hoe groter de potentiële problemen met net instabiliteit. En de meeste stroom uit die particulieren panelen komt beschikbaar  op tijden dat het verbruik gemiddeld is, terwijl diezelfde particulieren 's avonds en in de winter, als het verbruik hoog is,  gewoon stroom uit het net trekken. Dus die kolencentrales kunnen niet eerder weg.

Onze overheid heeft in een helder moment besloten om particuliere panelenbezitters fors te subsidiëren zodat een dure, nieuwe techniek waarmee al twintig jaar werd aangemodderd tot wasdom kon komen. Allerlei al dan niet louche bedrijven (w.o. VEH) zijn daar vervolgens mee aan de haal gegaan en rekenden je voor dat je wel gek zou zijn als je geen panelen op je dak legde. Want er kon geld verdiend worden!

Een paar jaar later zijn zonnepanelen uit de luiers. Dus die subsidie kan worden afgebouwd. Daarmee doet die overheid precies wat er van haar wordt verwacht: subsidiëren zolang nodig, stoppen indien niet meer nodig. Je eventuele ergernis over het feit dat je zonnepanelen niet langer een melkkoe blijken te zijn moet je dan niet richten op de overheid, maar op diegenen die jou indertijd een incompleet verhaal hebben verteld.

Ik weet niet hoe jij je afschrijving berekent, maar ik zelf ben best tevreden als ik na 20 jaar uit de kosten ben, met een rendement van een paar procent. Als ik kijk naar de eerste 5 jaar dan ben ik nu al ruim over de helft en moet het wel heel gek lopen wil ik dat niet halen.

Reactie van Pjotter hmeer op 21 Juni 2018 op 0.42

@Paul, de klas. Het gaat om transparantie. De leraar moet vertrouwen uitstralen en geloofwaardig overkomen. Leraar mag je vervangen ...... Dat moet toch eenvoudig zijn! Ik kan je wel vertellen dat ons systeem nog niet is afgeschreven en een storing lekstroom al voor problemen heeft gezorgt. We mogen dan subsidies hebben ontvangen maar daar staan andere kosten tegenover.  In 2012 is er wel degelijk gesproken over een rendement calculatie over een lange periode. Daar ga ik het niet over hebben. Begrijp dat je een andere kijk hebt die gun ik je graag maar dat je nu zegt ga ergens anders wonen of verkassen dan noem ik nogal slap.

welterusten morgen komt de zon weer op en hebben we zomer ga daar lekker van genieten zou ik zeggen.

Reactie van Jan Workum op 20 Juni 2018 op 22.59

@Paul: wat er bij de buren daarmee wèl is bereikt is dat daar per inwoner al jaren geleden een veelvoud aan panelen staat opgesteld van wat er hier aanwezig is. Uiteraard moet het geld ergens vandaan komen en dat is uiteindelijk dan toch uit onze eigen portemonnee. Het zou toch wel zo sympathiek zijn als die lieden hun geïnvesteerde centjes op termijn terugzien? Erop verdienen is in mijn optiek niet echt nodig.

Reactie van Paul op 20 Juni 2018 op 20.12

@Pjotter. 

Welke afspraken en welke straf? Zonnepanelen hebben een tijd lang een belastingvoordeel genoten. Zowel vwb de BTW als ook het niet hoeven betalen van energiebelasting, want die valt volledig weg met salderen. Tel daarbij op de heffingskorting. Die krijg je ieder jaar uitgekeerd als compensatie voor de energiebelasting die je betaalt over je elektriciteit. Alleen, een panelenbezitter (ervan uitgaande dat die, zoals ik, al zijn stroom maakt met zijn panelen) betaalt door dat salderen helemaal geen energiebelasting.

Belastingvoordelen en subsidies zijn instrumenten om (in dit geval) een technologische verandering te bevorderen. Als die verandering zichzelf kan bedruipen dan kunnen die voordelen en subsidies worden afgebouwd. Zonnepanelen en de bijbehorende zaken zijn de afgelopen jaren steeds goedkoper geworden en zijn gemeengoed aan het worden in nieuwbouw en als business model voor ondernemers. Daar hoeft niet heel veel subsidie meer bij. 

En ik weet niet hoe het met jou is, maar toen ik mijn panelen in 2013 op mijn dak legde heeft niemand me beloofd dat de salderingsregeling (die toen net de vorm had die die nu heeft) eeuwig zou blijven bestaan. En als je even nadacht wat dit ons de oveerheid) op termijn zou kunnen gaan kosten dan je kon op je klompen aanvoelen dat die salderingsregeling op de schop zou gaan.

En belasting, tja, die moet nou eenmaal worden geheven. Want we willen allemaal graag een aangeharkt landje wonen en dat kost nou eenmaal geld. En vindt je dat maar niks dan kun je altijd verkassen. Maar het wordt nog best lastig om een beter land te vinden. En als je van mening bent dat bedrijven teveel in de watten gelegd worden dan heb je wat mij betreft helemaal gelijk. De remedie daartegen is de volgende keer in het stemhokje eens een ander rondje rood te maken en te zorgen dat er een kabinet komt met wat minder vrinden in het bedrijfsleven en wat meer gevoel voor echt belangrijke zaken.. Maar ja, de hardwerkende, 130 rijdende Netherlanders kennende gaat dat niet gebeuren. Het zij zo.

@Jan,

Ja, en in Spanje werd van de ene op de andere dag de terugleververgoeding gedecimeerd. Net geinvesteerd in een zonneweide? Jammer.  En in Duitsland betalen alle consumenten een opslag op hun stroomrekening waarmee de terugleververgoeding van panelenbezitters wordt betaald. En dat begint behoorlijk te schuren want dat is niet uit te leggen aan mensen die zelf helemaal geen zonnepanelen hebben, omdat ze er geen ruimte of geld voor hebben. Mede daardoor is die Einspeisevergütung op dit moment 12,2 cent / kWh (voor een installatie tot 10kWh)

Het gras bij de buren is altijd groener. Alleen valt dat in de praktijk vaak nogal tegen. 

Recente activiteiten

Maxan heeft zijn/haar profiel bijgewerkt
Zaterdag
Maxan is nu lid van Energie Community
Zaterdag
Matthijs heeft gereageerd op blogbijdrage Status voortgang n.a.v. faillisement Oskomera? van RobV
"Gefeliciteerd. Ik heb nog niets van VEH vernomen. Ze hebben nog geen contact met mij opgenomen nadat dat in augustus was toegezegd. Op een rappel van mij hebben ze niet gereageerd. Mijn voorschotbedrag is ook aangepast."
Woendag
tpg heeft gereageerd op blogbijdrage Status voortgang n.a.v. faillisement Oskomera? van RobV
"10 oktober: we draaien weer. Sinds 21 juli stilgelegen voor de somma van - geschat - 1600 KWh. In ieder geval goedkoper dan een nieuwe omvormer.  Het voorschotbedrag energie had ik inmiddels aangepast. VEH, welgemeend bedankt."
Woendag

© 2018   Gemaakt door Vereniging Eigen Huis.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden